Наша компанія займається автоматизацією управління і обліку на базі програмних продуктів «1С». Ми пропонуємо повний спектр послуг по автоматизації управління і обліку на підприємствах!.

Ключові можливості

Програмний продукт "1С: Документообіг 8", розроблений на новій технологічній платформі "1С: Підприємство 8.3", є наступником програмного продукту "1С: Архів 3", який вже понад 10 років застосовується в сотнях організацій, підприємств і установ, і призначений для автоматизації документообігу.

"1С: Документообіг 8" дозволяє:
 • упорядкувати роботу співробітників з документами, виключити можливість втрати версій або перетину фрагментів при одночасній роботі;
 • скоротити час пошуку потрібної інформації і сумарний час колективної обробки документів;
 • підвищити якість готового матеріалу (проектів, документації тощо.) за рахунок вирішення великої кількості спірних питань і впорядкування роботи користувачів.
"1С: Документообіг 8" не має галузевої специфіки і може ефективно використовуватися як в бюджетному секторі, так і на комерційних підприємствах, будь то розподілена холдингова структура з великою кількістю користувачів або невелике підприємство. Будучи універсальною, програма легко може бути налаштована і адаптована під специфіку конкретної організації.

"1С: Документообіг 8" в комплексі вирішує завдання автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавської дисципліни:
 • централізоване безпечне зберігання документів,
 • оперативний доступ до документів з урахуванням прав користувачів,
 • реєстрація вхідних і вихідних документів,
 • перегляд і редагування документів,
 • контроль версій документів,
 • робота з документами будь-яких типів: офісними документами, текстами, зображеннями, аудіо- та відеофайлами, документами систем проектування, архівами, додатками і т.д.,
 • повнотекстовий пошук документів за їх змістом,
 • колективна робота користувачів з можливістю узгодження, затвердження та контролю виконання документів,
 • маршрутизація документів, що настроюється по кожному виду документів окремо,
 • автоматизоване завантаження документів з електронної пошти і зі сканера,
 • облік і контроль робочого часу співробітників.

Повернутися до списку