Наша компанія займається автоматизацією управління і обліку на базі на базі програмних продуктів "1С:Підприємство", "Business Automation Sofware" (BAS), "UA-Бюджет". Ми пропонуємо повний спектр послуг по автоматизації управління і обліку на підприємствах!.

Програма забезпечує роботу в єдиному інформаційному просторі всіх підрозділів, що: 
 • зменшує документообіг та необхідність формування стандартних документів і звітів;
 • значно спрощує аналіз даних у різних розрізах (показниках, підрозділах тощо);
 • дозволяє ефективно контролювати та управляти діяльністю підприємством в цілому.
Налаштування прав доступу користувачів дозволяє кожному співробітнику працювати лише з необхідним об’ємом даних. 
Автоматизація виробництва - управління виробничими процесами, розрахунок собівартості виробництва - дає можливість керівництву реально оцінювати рентабельність бізнесу. 
Програма  для виробничих підприємств дозволяє вести облік більшості процесів згідно чинного законодавства, внутрішньопідприємчих норм та міжнародних стандартів.  
Автоматизація 1С:УВП
Рис. 1. Схема областей автоматизації, що охоплює "1С:Управління виробничим підприємством 8 для України"
Важливим фактором є також можливість доробки програми під потреби та побажання замовника. 

Основні функціональні можливості “Управління виробничим підприємством 8”

Виробництво

Виробничі процеси є одними з найскладніших при веденні обліку на підприємстві. Управління виробництвом напряму пов’язане з управлінням та плануванням закупок, продажів, персоналом, основними засобами. 
Автоматизація виробництва дозволяє автоматизувати: 
 • управління даними про вироби;
 • розрахунок собівартості продукції;
 • розрахунок затрат на виробництво;
 • переробка давальницької сировини;
 • формування планів виробництва;
 • врахування спецодягу, оснащення та залучення автотранспорту тощо.

Торгівля

 • Ціноутворення (різні схеми формування цін, знижок та надбавок);
 • підтримка різних видів торгівлі - гуртова, роздрібна, комісійна;
 • управління замовленнями покупців;
 • управління взаєморозрахунками з контрагентами;
 • планування продажами;
 • підключення торгового обладнання;
 • автоматичне відображення операцій в підсистемі бухгалтерського обліку.

Зарплата і управління персоналом

 • Нарахування заробітної плати за різними схемами, а також інших виплат (у т.ч. управлінської зарплати);
 • розрахунок податків та внесків з оплати праці, персоніфікований облік для Пенсійного фонду;
 • ведення кадрового обліку;
 • планування потреб у персоналі.

Бухгалтерський та податковий облік

 • Облік ТМЦ;
 • облік торгових операцій;
 • облік банківських та касових операцій;
 • облік основних засобів та нематеріальних активів;
 • завершення періоду;
 • облік ПДВ;
 • регламентована звітність тощо.

Поставки і запаси

 • Облік руху ТМЦ (надходження, списання, переміщення по складах)
 • облік тари;
 • планування закупок;
 • інвентаризація, звітність.

Бюджетування та управління грошовими коштами

Програма дозволяє ефективно планувати, контролювати та аналізувати грошові потоки та фінансові результати. 

CRM (управління відносинами з клієнтами)

 • Ведення клієнтської бази 
 • класифікація клієнтів (можливість формування груп за різними показниками); 
 • аналіз ефективності роботи менеджерів. 

Повернутися до списку